Hatályon kívül helyezett rendeletek

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 12/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022.(XI.22.) önkormányzati rendelete

a települési adóról (Hatályon kívül helyezve 2023. augusztus 29. napjától)

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról