Hatályos rendeletek

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII.6.) önkormányzati rendelete

Vid község helyi építési szabályzatáról (hatályos 2022. augusztus 5. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 22. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. november 17. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.03.18. napjától

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 11. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. július 28. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. május 26. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. szeptember 1. napjától)

Vid Község Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(VII.28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben: hatályos 2021. június 15. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(V.22.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról (egységes szerkezetben, hatályos 2020. augusztus 12. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2015 (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. szeptember 9. napjától)

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(X.14.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről