2021. június 9.

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályzásáról szóló 8/2015.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról