Hatályos rendeletek

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályos 2023. január 1. napjától)

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 22. napjától)

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 22. napjától

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2021.12.11. napjától

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 11. napjától)

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VII.31) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. július 4. napjától)

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben, hatályos 2016. augusztus 19.napjától)

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2020. március 26. napjától)

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. szeptember 1. napjától)