Hatályos rendeletek

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról (egységs szerkezetben, hatályos 2021. december 17. napjától)

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. október 1. napjától

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben: hatályos 2021. június 15. napjától)

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17. napjától)

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. június 28. napjától)

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.18..) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2020. április 16.napjától)

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VII.7.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról (egységes szerkezetben, hatályos 2019. január 1. napjától)

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.23.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. július 1. napjától)