Képviselő-testület

POÓR ZOLTÁN
polgármester


HORVÁTH BEÁTA
alpolgármester


SPRINGMANNÉ ILLÉS RITA
képviselő


TAKÁCS LÁSZLÓ
képviselő


TAKÁCSNÉ KEBELEI SZILVIA
képviselő