2020. április 16.

Nagypirit Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról