Hatályos rendeletek

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nagyalásony község helyi építési szabályzatáról (hatályos: 2022. december 28. napjától)

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályos: 2023. január 1. napjától)

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI.23.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 16. napjától)

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. november 26. napjától

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2021.12.17. napjától

Nagyalásony község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17. napjától)

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. július 4. napjától)

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. szeptember 1. napjától)