Hatályos rendeletek

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17. napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. október 1.napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.02.01. napjától

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

a letelepedés helyi támogatásáról szóló 16/2008.(XII.18.) rendelet módosításáról

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. június 15. napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17. napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(IV.23.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2020. április 22. napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. június 28. napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2020. április 22.napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(VII.7.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról (egységes szerkezetben, hatályos 2019. január 1. napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról