Hatályos rendeletek

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 1.napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.02.17. napjától

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(VIII.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. március 23. napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. július 11. napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2017. március 22.napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(III.29.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. július 1. napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben: hatályos 2021. június 15. napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 1.napjától.)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2016. november 22. napjától)