Hatályos rendeletek

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 1.napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.02.17. napjától

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(VIII.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. március 23. napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. július 11. napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2017. március 22.napjától)