Döntéshozatal rendje

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai:

Lásd. Kisberzseny Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A testületi szerv ülésének helye:            8477 Kisberzseny Széchenyi u. 20.

Üléseinek napirendje, ideje:      lásd: Testületi ülések jegyzőkönyvei, előterjesztések, meghívók

    A testületi szerv döntéseinek felsorolása:   lásd:Hatályos rendeletek, határozatok