Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége Nagyalásony

A feladatellátás Nagyalásony, Dabrony, Somlóvecse és Vid településekre vonatkozóan történik.


 

Meinczinger Andrea főelőadó

tel: 88/504-730 fax: 504-731
30/579-6584

E-mail: hivatal@nagyalasony.hu

- Képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatok, önkormányzati pályázatok, beruházások előkészítésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos feladatok, földügyi igazgatás

 

Mátis Bernadett előadó
(2018. december 3. napjától tartós távollét alatt)

Tel: 88 504 730,  30/579-6584
E-mail: nagyalasony.igazg@invitel.hu

- szociális ügyek, közfoglalkoztatás


Mészáros Viktória előadó
Tel: 88 504 730,  30/579-6584
E-mail: nagyalasony.penz1@invitel.hu
-
önkormányzati gazdálkodás, pénzügy (Dabrony és Somlóvecse, , valamint Kerta és Kamond nemzetiségi önkormányzatok))
 


 Kiss László
főmunkatárs

Tel/fax: 88 504 730, -731  30/579-6584,
E-mail: nagyalasony.ado@invitel.hu

- helyi adók, gépjárműadó, házi pénztárak,mezőőri járulék
(Kerta, Kamond, Karakószörcsök településekre vonatkozóan is)


Somogyi Norbert előadó

Tel/fax: 88 504 730, -731, 30/579-6584,
E-mail: nagyalasony.penz2@invitel.hu

- - önkormányzati gazdálkodás, pénzügy (Nagyalásony és Vid, valamint Kerta Óvoda és Intézményfenntartó Társulás)