Képviselők
FARKAS KÁROLYNÉ
elnök

FARKAS GÉZA
elnökhelyettes

FARKAS BARBARA
képviselő