Hatályos rendeletek

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. november 30. napjától)

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2023. május 31. napjától)

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról

Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2021.11.19. napjától

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról (egységes szerkezetben, hatályos 2023. szeptember 1. napjától)

Kerta Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2020.(V.11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2023. május 31. napjától)

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.16.) önkormányzati rendelete

Kerta Község településképének védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17. napjától

Kerta Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról (hatályos 2021. szeptember 28.napjától)