Hatályos rendeletek

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról

Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2021.11.19. napjától

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.16.) önkormányzati rendelete

Kerta Község településképének védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17. napjától

Kerta Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról (hatályos 2021. szeptember 28.napjától)