Hatályos rendeletek

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Kerta község településképének védelméről szóló 4/2018. (V.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VII.29.) önkormányzati rendelete

a szabályozási terv és helyi építési szabályzatáról szóló 1/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról

Kerta Község Önkormányzata Polgármesterének 8/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2020 (III.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben, hatályos 2020. szeptember 1. napjától)

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.16.) önkormányzati rendelete

Kerta Község településképének védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17. napjától

Kerta Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról (hatályos 2021. szeptember 28.napjától)