Hatályos rendeletek

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. július 1. napjától)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. szeptember 28. napjától)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.02.22. napjától

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 13/2006. (XII.27.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete

Kamond község településképének védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17.napjától)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás rendjéről

Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról (hatályos 2021. szeptember 28. napjától)