Hatályos rendeletek

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületélnek 10/2023. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben, hatályos 2023. augusztus 29. napjától

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2023. február 21. napjától)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2023. március 28. napjától)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.02.22. napjától

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 13/2006. (XII.27.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kamond Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2020. (V.5.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2023. augusztus 29. napjától)

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete

Kamond község településképének védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 17.napjától)