Hatályos rendeletek

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 16. napjától)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. november 26. napjától)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.03.22. napjától

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 21. napjától)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(VIII.9.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VII.17.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. július 19. napjától)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. június 1.napjától)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI.10.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról (Hatályos 2021. szeptember 9. napjától)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2020. március 1. napjától)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VII.28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben: hatályos 2021. június 15. napjától)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.5.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról (Hatályos 2020. július 31. napjától)