Hatályon kívül helyezett rendeletek

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII.17.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 15/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a települési adóról (Hatályon kívül helyezve: 2023. augusztus 18. napjától)

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól