Hatályon kívül helyezett rendeletek

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról