Hatályon kívül helyezett rendeletek

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről