Hatályon kívül helyezett rendeletek

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 4/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről