Hatályon kívül helyezett rendeletek

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól