Hatályos rendeletek

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 16. napjától)
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. augusztus 1. napjától
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.02.16. napjától
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. február 23. napjától)
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkadiőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. augusztus 3. napjától)
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. július 1.napjától)
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben: hatályos 2021. június 15. napjától)
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 16. napjától)
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról