TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak üzemeltetési és fennmaradási engedélyeztetéséről


                                                                            

Kút                       


                   Tisztelt Lakosság!     
                             
                 

Határidő közeleg!  
      

                                  

                                                 

2023. december 31!! 

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak üzemeltetési és fennmaradási engedélyeztetéséről

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 29. § (7) bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését (2020.július1.) megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.


 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;


b)
az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

 
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint a kérelem benyújtásához formanyomtatványt készítettünk, ami IDE kattintva letölthető, illetve a Hivatal székhelyén és kirendeltségein is átvehető. A kérelem adatlapon többek között feltüntettük a csatolandó dokumentumok listáját is.

 

                                                             Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 
                                                                                  jegyzője            
Vissza