TÁJÉKOZTATÁS Módosultak a többgenerációs családi házak gázártámogatásának felételei

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022 (VII. 21.) Korm. rendelet 4/A fejezet alapján igénybe vehető kedvezményre az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatban a jegyzőhöz benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemmel kapcsolatos tájékoztatás.


 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.)

Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról -

8 napon belül- kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok

kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy

mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében a következő

feltételeknek kell megfelelni:

- az ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan

- az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - önálló, országos településrendezési

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a

szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

A módosítás értelmében január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében már nem kell

figyelembe venni:

„a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek

önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb

követelményeknek eleget tesznek”

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:

„105. § * (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési

egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke),

egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit

(előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób,

lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl.

élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés,

ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az

elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű,

fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége,

amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a

jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések

elhelyezését.

(3) * A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos

alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti

alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség,

helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének

megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval

szerződéses jogviszonyban áll (akinek a nevére a földgáz számla szól).

 

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy a jogszabály alapján:

„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek

száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés

lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál

kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az

egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a

kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek

különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel

elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci

költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval

elszámolni.”

A hatósági bizonyítványhoz külön kérelem-nyomtatvány a Tüskevári Közös önkormányzati Hivatal székhelyén, valamint annak Kolontár, Iszkáz, Kerta, Nagyalásony és Nagypirit településeken működő kirendeltségein igényelhető, valamint letölthető innen.
Vissza