Hatályos rendeletek

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

Kispirit község helyi építési szabályzatáról (hatályos 2022. szeptember 28. napjától)

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 24. napjától)

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. augusztus 14. napjától)

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról egységes szerkezetben, hatályos 2022. július 1. napjától

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2021.11.25. napjától

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. június 15.. napjától)

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. július 27. napjától)

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2020. április 9. napjától)

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(XII.10.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról