A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosítása, rendelet-tervezetek

Vid