Alapadatok

 

 

 

A PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 05.27. napján megszűnt.

 

Törzskönyvi nyilvántartból való törlés dátuma: 2018.06.04.

HATÁROZAT


A(z) TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (8477 Tüskevár, Kossuth Lajos utca48) által benyújtott, 2018. május hónap 28. napján, a 19-TNY-928-1/2018-779616 iktatószámon
érkeztetett, PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT megnevezésű
(törzskönyvi azonosító: 779616) törzskönyvi jogi személyre vonatkozó, a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés iránti kérelemnek teljes egészében helyt adok. A benyújtott okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.
A törzskönyi jogi személyt 2018. május 27. megszűnési és 2018. június 04. törlési dátummal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásból töröltem.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény(továbbiakban:Áht.) 105. § (1) bekezdés és 105/A.§ (1) bekezdés előírásainak értelmében a megszűnési és törlési dátum eltérhet egymástól.
A megszüntetett törzskönyvi jogi személy a megszűnés napján törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott adatait a határozatom mellékletét képező Törzskönyvi kivonat, valamint Törzskönyvi igazolás tartalmazza.
Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.
Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1)bekezdésén, 81. § (2) bekezdés a) pontján, 85. § (3) és (6) bekezdésén, valamint az Áht. 104. § (2)bekezdésén alapul.
A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásravonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.
Megszüntető okirat: 2/2018. (IV.23.) számú határozat kivonata

 

Veszprém, 2018. június 04.

 

 

Somlai Józsefné a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és
megbízásából.
P.H.
Lohn Mária
államháztartási irodavezető